logo

Tarief

Lokaal 18 tarief

€ 132 per 4 weken (8x).

Hiervoor krijgt de leerling 2 dagen per week (dinsdag en donderdag) 1,5 uur huiswerkbegeleiding.

Voordeel voor trouwe klanten: deze prijs staat vast zolang uw kind deelneemt.

Uitval vanwege ziekte van docenten, studiedagen etc. zal worden gecompenseerd. Uitval vanwege ziekte van leerlingen wordt niet gecompenseerd. Tijdens schoolvakanties is er geen huiswerkbegeleiding.

U ontvangt per 4 weken vooraf digitaal een factuur (met uitzondering van de eerste periode). Opzegging minimaal 4 weken van te voren. Opgave via het inschrijfformulier. Dit formulier dient ondertekend te worden ingeleverd of opgestuurd.